Privacystatement

Doeleinden verwerking

Jansen|Meesterverwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

  • Per post
  • Per telefoon
  • Per e-mail

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Wettelijke grondslag verwerking

Jansen | Meester verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene.Door het contactformulier in te vullen geeft u ons toestemming contact met u op te nemen.Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Jansen | Meesterworden bewaard tot er contact met u is gemaakt.

Rechten betrokkenen

U heefthet recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Jansen | Meesterte verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Jansen | Meesterverstrektheeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voorvragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Jansen | Meesterdoet kunt ucontact opnemen via e-mail (info@jansenmeester.nl) of telefonisch (0528-371001)

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jansen | Meester, neem dan contact op met Hans van der Vegtvia bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Scroll naar boven